BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC

HLCO THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1/ Tên dự án:

Nhà điều trị nội trú - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

2/ Địa điểm xây dựng:

Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3/ Cơ quan Quyết định đầu tư :

Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

4/ Chủ đầu tư:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.

5/ Đơn vị Tư vấn:

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - Bộ Xây dựng (VNCC).

6/ Đơn vị thầu chính:

Liên danh Thành An - 789 trực thuộc Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng.

7/ Đơn vị thi công Hệ thống Điện:

Công ty Cổ phần Hệ thống công nghiệp và công nghệ HLCO.

8/ Phạm vi thực hiện:

- Hệ thống điện Chiếu sáng.

- Hệ thống điện ổ cắm, cấp nguồn cho máy, thiết bị y tế,....

- Hệ thống Busway, điện động lực trục đứng,....

9/ Một số hình ảnh thi công tại dự án:

 

Từ khóa:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC, BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ SẢN NHI HẢI PHÒNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ - VĨNH BẢO BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC