BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ - VĨNH BẢO

HLCO THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG - VĨNH BẢO

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1/ Tên dự án:

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo.

2/ Địa điểm xây dựng:

Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

3/ Chủ đầu tư:

Tồng công ty Hàng Kênh - CTCP

4/ Đơn vị Tư vấn:

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Tùng Anh.

5/ Đơn vị thi công Hệ thống Điện, Cấp thoát nước:

Công ty Cổ phần Hệ thống công nghiệp và công nghệ HLCO.

6/ Phạm vi thực hiện:

- Hệ thống điện Chiếu sáng.

- Hệ thống điện ổ cắm, cấp nguồn cho máy, thiết bị y tế,....

- Hệ thống Thang máng cáp, điện động lực trục đứng,....

- Hệ thống tủ điện tổng, tủ điện phân phối, tủ điện phòng,...

- Hệ thống Cấp thoát nước và thiết bị.

7/ Một số hình ảnh thi công tại dự án:

 

Từ khóa:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ - VĨNH BẢO, BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ SẢN NHI HẢI PHÒNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ - VĨNH BẢO BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC