BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC

HLCO THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1/ Tên dự án:

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

2/ Địa điểm xây dựng:

Xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

3/ Cơ quan Quyết định đầu tư :

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

4/ Chủ đầu tư:

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.

5/ Đơn vị Tư vấn:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vĩnh Phúc.

6/ Đơn vị thầu chính:

Tổng công ty 319 - Bộ quốc phòng.

7/ Đơn vị thi công Hệ thống Điện:

Công ty Cổ phần Hệ thống công nghiệp và công nghệ HLCO.

8/ Phạm vi thực hiện:

- Hệ thống điện Chiếu sáng.

- Hệ thống điện ổ cắm, cấp nguồn cho máy, thiết bị y tế,....

- Hệ thống điện động lực trục đứng, thang máng cáp,....

9/ Một số hình ảnh thi công tại dự án:

Từ khóa:  BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC, BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ SẢN NHI HẢI PHÒNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ - VĨNH BẢO BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC